Webbutik

Vi hjälper dig med beslutsunderlag som rör

  • Ledarskap - vad som faktiskt levereras och vad som önskas
  • Psykosocial arbetsmiljö
  • Riskbedömningar inom arbetsmiljö
  • Kostnader som uppstår när arbetsmiljön inte fungerar

Vi ger dig

  • ett enkelt verktyg
  • mer än bara diagram - du får analyser, sammanställningar och coachande frågeställningar knutet till materialet
  • ett mycket attraktivt pris 

Länken till vår webbutik är https://www.imeasureu.se