Vad är bra ett ledarskap?

Ett bra ledarskap utmärker sig genom att man som ledare kan hantera

  • Relation dvs skapa en bra relation till de anställda genom att skapa ex tillit och trygghet
  • Förändring som innebär att man som ledare är lyhörd för det som sker inne i organisationen samt det som sker utanför. Allt för att skapa en handlingsberedskap inför framtiden
  • Struktur som innebär att man kommunicerar klara och tydliga mål, att det finns en ordning och reda, att kraven förklaras tydligt etc

Med hjälp av vårt 360 verktyg identifieras starka och svaga utvecklingsområden som leder till att ledarens beteende förstärks och förbättras. 

För mer information