Utveckling av ledarskap

Skapa en utbildning med fokus på er process!

Vi har sedan 2001 arbetat med att skräddarsy ledarutbildningar till organisationer. Utgångsläget är alltid att identifiera vilka behov som finns och koppla detta till ett genomtänkt syfte. 

All utbildning kopplas till den verklighet som era chefer befinner sig i med uppgifter till som är verklighetsnära. 

Vår modell som bygger på mig som ledare och hur jag relaterar till min omgivning. Vi använder oss av följande metod.

  • Grunden bygger på vem är jag som ledare och vad har jag för styrkor och svagheter. 
  • På vilket sätt relaterar jag till min organisation dvs helheten. Hur ser min roll ut för att stödja helheten på bästa sätt? Hur stämmer mina värderingar och normer med organisationens och delar jag den strukturen som finns avseende ex visioner och mål.
  • Hur hanterar jag som chef relationen och kommunikationen med mina medarbetare?
  • Hur hanterar relationen med teamet som jag ingår i?
  • På vilket sätt kommunicerar jag med externa aktörer och omvärlden? 

I våra utbildningsinsatser varvar vi teori med praktik med fokus på träning av färdigheter i chefers vardag.

Våra insatser följs alltid av en uppföljning.