Tjänster

Tankar kring förändringsprocesser

För att lyckas fullt ut med förändringar gäller det att man skapar ett syfte och mål. Dessa måste vara väl genomtänkte annars kommer det att bara lyckas utan att lyckas fullt ut till 100%.

Det gäller att skapa en klar struktur hur förändringen ska genomföras samtidigt som det gäller att kunna kontrollera kulturen i organisationen. Dvs det gäller att ta hänsyn till den kulturella påverkan. Enligt forskningen så lyckas bara 30% av alla förändringar. Vi skulle vilja hävda att det beror på att man missar den kulturella påverkan.

Vi använder oss av följande process

  • Syftet klart och tydligt - vad ska vi utveckla?
  • Gör en nulägesanalys. utifrån syftet vad behöver vi förändra för att uppnå syftet. Det innebär att ta ställning till VAD:et dvs strukturen med sakfrågor, fakta, processer etc samt HUR:et dvs känslan med värderingar, attityder, relationer, personligheter etc.
  • Bolla med organisationen. Involvera chefer och medarbetare
  • Fastställ processen
  • Implementera
  • Utvärdera