Strategiutveckling

Vi ger dig stöd att lyckas med dina förändringar. Det gäller att göra förändringen levande som involverar hela organisationen. Vi hjälper till med att skapa hållbara processer kring syfte, mål, strategier och beteenden. Därefter hjälper vi till med att implementera dessa så att dessa blir levande.

Det gäller att förankra dessa så att alla chefer och medarbetare involveras i processen, inte bara ledningen.

  • situationsanalys (var är vi?)
  • strategibildning (vart ska vi gå?)
  • organisatoriska förändringar värderingar, normer
  • styra processen så att den lyckas det innebär kontinuerliga utvärderingar
  • slutlig utvärdering (var landade vi?)

Den strategiska utvecklingen måste vara konkret för att ge effekt i verksamheten. Det måste finnas en tydlig koppling mellan strategin och den operativa verksamheten. Vi hjälper dig som kund att nå framgång genom vårt konkreta arbetssätt med konkreta strategier till hjälp. Med vårt systematiska angreppssätt och vår processledning skapar vi tillsammans en strategi som är realistisk, utmanande och förankrad.