Nyhetsbrev
 

"Values" is such an overused term that I would't bring it up if it weren't really important. But if I am going to talk about the difference between winners or losers, I have to talk about values. Just about every organization in the world has a formal ethics or values statement hanging in the wall somewhere. ...... winners actually pay...

Man brukar ha ett riktmärke att ca 70% av alla organisationsförändringar inte blir lyckade även om det uttrycks så officiellt. Det blir en form av bias där man inte vill erkänna att det kunde gått bättre. Förändringar behöver inte vara speciellt omvälvande för att få en påverkan på organisationen utan kan vartill synes små bagatell saker på ytan.

Det har forskats mycket kring olika dimensioner av ledarskap under lång tid. En av dessa har varit fokuserade på medarbetarnas och chefernas beteende och en del av dessa har fokuserats kring beteende utifrån struktur. Dessa båda inriktningar har sedemera skapat två-faktorterion av ledarskapsbeteende, dvs utifrån faktorerna relation och struktur.

Jmf tankegången när du möter två medarbetare. Båda har samma uppgift att bygga en katedral. När frågan ställs till båda varför de arbetar med det de gör blir det helt olika svar. Den ene svarar att jag bygger en del av en vägg för att det måste göras. Den andra svarar stolt att jag bygger en katedral och jag ser...

När man pratar om förändringsprocesser är det lätt att glömma vilken impact dessa processerstrukturer har på chefer och medarbetare. Det är lätt att "rita upp" hur processen ska se ut men när det kommer till att förflytta chefer och medarbetare från ett läge till ett annat så innebär det att de lätt hamnar utanför sin komfortzon. Har man inte...

Start with WHY

11.01.2017

Hur skapar man ökad motivation och mer engagerade chefer och medarbetare?