Ledningsgruppen

Hur väl fungerar er ledningsgrupp?

Vi hjälper er att öka effektiviteten i ledningsgruppen. Genom åren har vi träffat ledningsgrupper där cheferna har favoriserat sin del av verksamheten. Vårt stöd till er är att få ledningsgruppen att skapa ett gemensamt fokus på hela verksamheten. För att dessa förändringsprocesser ska lyckas krävs ett effektivt arbete av gruppen.

Våra insatser innebär

  • att fånga de beteenden som finns i gruppen dvs använder ni er fulla potential som leder till gynnsamma beslut för verksamheten. Assessment!
  • återkoppla genom att utmana er med summerande frågeställningar som leder till att stärka gruppen. Handleda och coacha gruppen.
  • utvärdera utvecklingen