Kundreferenser

Kunder

Våra kunder är små som större företag samt kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi har även haft flera större ramavtal. Nedan presenteras några av våra kunder.

 • Arbetsförmedlingen, hela landet, handledning och coachning av chefer och medarbetare
 • Lunds universitet
 • Örebro kommun
 • Staffanstorps kommun
 • Ängelholms kommun
 • Svalövs kommun
 • Burlövs kommun
 • Kommunförbundet Skåne
 • Region Skåne
 • Sigma Exallon
 • Sigma Integra 
 • COOR Service Management 
 • Alfa-Laval 
 • Akzo Nobel
 • Volvo