Vision struktur, kultur, värderingar ....

Kultur, vision och värderingar

Utmaningen ligger i att skapa en kultur, mål, strategier och beteenden som blir levande i organisationen. En stor utmaning ligger i att alla gör dessa till sitt eget utifrån sitt perspektiv. Det gäller att förstå helheten och dessa delar. Vi har en gedigen erfarenhet av denna implementering. För att vara trovärdig ska beteenden vara levande inte något som nämns vid några tillfällen utan alla i verksamheten ska leva efter dessa. Många pratar om värderingar men lever man efter dessa? Att prata om beteenden ligger närmare chefer och medarbetare vilket gör att jag som chef eller medarbetare förstår hur jag ska agera för att uppnå mitt bidrag till verksamheten.

Vi hjälper dig att 

  • beskriva nuläget vad är bra och vad vill vi uppnå dvs förändra
  • rigga och implementera förändringsprocessen mot uppsatta mål där ni som kund alltid tar ansvar för processen. Se oss som katalysatorer som hjälper er att hålla ångan uppe.
  • kontinuerlig utvärdering med våra verktyg så att ni driver mot uppsatta mål