Avstämning mätning

Vi mäter och utvärderar utvecklingen i processer

- Pulsmätningar som gör att svar fås under processens gång. Är vi på rätt väg?

- Fast och rörligt batteri av frågor rörande arbetsmiljön

- 360 mätning av ledarskapsbeteende utifrån relation, förändring och struktur.

- Mätning av riskbedömningar i arbetsmiljön

- Vanliga mätningar och pulsmätningar

För mer information www.almcshop.se