Förändringsprocesser ska inte bara finnas på pappret utan måste utföras i handling

Vi hjälper dig att hålla fokus på processen

Strategiutveckling

Alla förändringar måste ha ett tydligt syfte, ett givet mål och en strategi för att genomföra förändringen.

Det gäller att koppla och förankra dessa så att alla chefer och medarbetare involveras i processen, inte bara ledningen.

Vi hälper dig med:

  • situationsanalys (var är vi?)
  • strategibildning (vart ska vi?)
  • organisatoriska förändringar (ex vilka värderingar och beteenden måste förändras)
  • att styra förändringsprocessen för att förändringen ska lyckas
  • kontinuerlig utvärdering

Stöd till chefer, medarbetare och team

Vi har en gedigen erfarenhet av att fungera som stöd och att ge råd till dig som chef. Bara under de senaste åren har vi coachat och handlett flera hundra chefer och medarbetare. Vår framgång är att vi möter chefer och team där de befinner sig och efter de behov som finns. Det kan handla coaching, mentorskap, handledning eller som rena konsultinsatser. Det gör att vi inte fastnar i ett synsätt utan använder oss av flera verktyg. 

Kundreferens

"Efter att en längre tid ha varit på jakt efter ett lättförståeligt och lätthanterligt verktyg för att kunna mäta personalens upplevelse av sin situation och samtidigt få en poängsättning av ledarskapet, fick jag av en slump kontakt med almc och valideringsverktyget almc360. Det intressanta med almc360 visade sig vara hur mitt eget ledarskap kunde bedömas utifrån min egen självskattning och personalens bedömningar. Detsamma gällde även min uppfattning av personalens situation jämfört deras egna bedömningar. almc360 var lätt att genomföra via ett enkätverktyg på webben och resultaten kom ut i form av s.k spindeldiagram, där vi tydligt kunde se avvikelser i upplevt ledarskap och faktiskt ledarskap. Vi fick även fram (genom en tilläggsmodul) hur stor den "sociala spilltiden" var i de olika personalgrupperna. Med resultaten i hand fick vi en möjlighet att förbättra ledarskapet, personalens engagemang och effektivitet. Diagrammen hjälpte oss att sätta in åtgärder där de som bäst behövdes". 

Mer information kommer

Mer information kommer

Dussintals nöjda kunder

Ta ditt företag till nästa nivå